สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565


สัมมนาครั้งที่ 2 นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565


เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ผ่านมา สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาได้จัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู ชั้นปีที่ 5 เทอม 2/2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 2 ณ อาคาร 36 ห้อง 36.05.06 เพื่อนักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกสอนของนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยมีการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เหล่านี้คือ ประสบการณ์สำหรับน้อง ๆ ที่จะออกฝึกสอน แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการฝึกสอน  และข้อเสนอแนะต่อสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาจำนวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้วย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ อาจารย์โยธิน มาหา อาจารย์ ดร.บัญญัติ อนนท์จารย์ ผศ.มานิตย์ อรรคชาติ และอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 จำนวน 18 คนเข้าร่วมกิจกรรมในการสัมมนาครั้งนี้อย่างครบถ้วน

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *