สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ ประจำปีการศึกษา 2564เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาการด้านพุทธศาสนา และการประชุมเสวนาเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยในวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมสนทนาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครูพุทธศาสนาและกิจกรรมวันสถาปนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา โดยมีอาจารย์ชินวัชร นิลเนตร ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงสัมมนาดังกล่าว หลังจากนั้นจึงเป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติการสอนของครูพุทธศาสนา โดยสาขาวิชาได้เชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 จำนวน 5 คนมาวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาวพรทิพย์ ทองน้อย ครูโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จังหวัดสมุทรปราการ 2. นางสาวนิศารัตน์ จิตไธสง ครูโรงเรียนบ้านละหานสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา 3. นายสยามศักดิ์ เลื่อนกระโทก ครูโรงเรียนวัดมะขามเรียง จังหวัดสระบุรี 4. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา อาจโยธา  ครูโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา และ 5. นายขวัญชัย คุ้มวงษา  ครูโรงเรียนบ้านโนนปีบ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสิทธิชัย ทวีโคตร และนายพลวัต สุริรัมย์ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 5 เป็นผู้ดำเนินรายการในการสัมมนาภาคเช้า นอกจากนั้นแล้วทางสาขาวิชายังได้จัดกิจกรรมทำบุญวันสถาปนาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดอิสานมาเจริญพุทธมนต์ ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบูรพาจารย์ของสาขาวิชาที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จากนั้นก็พักรับประทานอาหารเที่ยง
ในภาคบ่ายของวันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนานักเรียนและงานอื่น ๆ ของครูพุทธศาสนา โดยสาขาวิชาได้เชิญศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 จำนวน 5 คน มาเป็นวิทยากรผู้ร่วมเสวนา ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นางสาววรรณภา ภูแข่งหมอก ครูโรงเรียนบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี 2. นายพงษ์พัฒน์ โด้คำ ครูโรงเรียนสนมศึกษาคาร จังหวัดสุรินทร์ 3. นางสาวสุวพัชร จี้นกิ้ม พิธีกร นักจัดรายการ เจ้าของเพจ ใบหยกงานแต่ง 4. นางสาวปณตพร ทองสงฆ์ ครูโรงเรียนบ้านลำทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา และ
5. นายฉัตรนาวี น้อยหิรัญ ครูโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวณปภัช มิ่งขวัญ และ นางสาวกัลยา คงน้ำ นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 2 เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในส่วนวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เป็นกิจกรรมสัมมนาวิชาการเครือข่ายวิศวกรสังคมอุดมสติในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสนาเพื่อสังคมอุดมสติ” ซึ่งได้เชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาเป็นวิทยากรเสวนา ซึ่งประกอบไปด้วย 1. ผศ.ดร.ประยูร ป้อมสุวรรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2. ผศ. ดร.วรากรณ์ พูลสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3. ผศ.ดร.ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยบูรพา 4. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 5. อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีอาจารย์อุดม ตะหน่อง  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ดำเนินรายการ

 

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *