วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ


📍 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 -16.30 น.
📍 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
📍 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
💎 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
และการพัฒนาสมรรถนะ การวัดและการประเมินผล
ในยุค New Normal สำหรับครูพัฒนาท้องถิ่น💎
ภายใต้โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Program)
รุ่นที่ 5 บรรจุปี 2563 (ปีแรก) จำนวน 120 คน
เครือข่ายสถาบันการผลิตและพัฒนาครู
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
📽Facebook live
: Zoom Cloud Meeting
กิจกรรมประกอบด้วย
พิธีเปิดโดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิติพงษ์ ลือนาม 💡คณบดีคณะครุศาสตร์
อ.ดร. ฐิติกาญจน์ บุญรักษา อินทาปัจ 💡
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และสุขภาวะ กล่าวรายงาน
ได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิรินาถ จงกลกลาง 💡
ประธานสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
(หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ดร. ชนาธิป ทุ้ยแป 💡
รองผู้อำนวยการกลุ่มสำนักทดสอบทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ 👩‍💼👨‍🏫
อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, หน้าจอ และ ข้อความ
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *