วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564
สำหรับอาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร
: แนวทางการเตรียมความพร้อม
เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
: ทบทวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
ณ ห้องประชุมคุรุมิตร อาคาร 17 ชั้น 2
และ Online : Zoom Cloud Meetings
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากร

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *