ม.ราชภัฏโคราช จับมือ 3 ตำบล 3 อำเภอ แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ


ม.ราชภัฏโคราช จับมือ 3 ตำบล 3 อำเภอ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ
————————————————-
วันนี้ (29 มกราคม 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ศูนย์ศึกษาและพัฒนาโคราช จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดนครราชสีมา กิจกรรม การทำบันทึกความร่วมมือการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมแก้จน ตามโครงการ “การส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยระดับครัวเรือนจังหวัดนครราชสีมา” ระหว่าง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช และตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย ณ ห้องประชุมอาคาร 35 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย รยะสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้กล่าวถึงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ จังหวัดนครราชสีมา
.
พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และทวนสอบข้อมูลคนจน ครัวเรือนยากจน และสถานะคนจนทุกมิติ พร้อมจัดทำเป็นระบบข้อมูลคนจนขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช และตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย พร้อมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการพัฒนาระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือคนจน พร้อมพัฒนาโมเดลแก้จนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำต้นแบบในจังหวัดนครราชสีมา และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดนครราชสีมา

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *