ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมผู้บริหาร เสริมศักยภาพภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง Leadership in the Next Normal


ม.ราชภัฏโคราช จัดอบรมผู้บริหาร
เสริมศักยภาพภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
Leadership in the Next Normal
——————————-
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง : Leadership in the Next Normal ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 ถ่ายทอดสดจากสตูดิโอ ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และ facebook live : NRRUcolleagues โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา บรรยาย เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารในระดับคณะ , สำนัก และสถาบัน จำนวน 63 คน ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งบริหารได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ ก.พ.อ. กำหนด อีกทั้งสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริการจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ นำพาองค์กรและ มหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการขึ้นในระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
.
สำหรับการอบรมครั้งต่อไป คือ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 35 กิจกรรมมีดังนี้ การบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการและบริบทความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น, การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารสถาบันอุดมศึกษา และ การบรรยาย เรื่อง บุคลิกภาพของผู้นำยุคใหม่ โดยมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการบริหารงานจากองค์กรชั้นนำ มาให้ความรู้เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำต่อไป

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *