มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือวช. ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะโคราช จัดการประกวดแพะ-แกะ ภาคอีสาน ครั้งที่ 6


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือวช. ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และชมรมผู้เลี้ยงแพะ-แกะโคราช จัดการประกวดแพะ-แกะ ภาคอีสาน ครั้งที่ 6 ในรูปแบบออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.ทาง Facebook Fanpage : งานประกวดแพะแกะภาคอีสาน ครั้งที่ 6 โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดการประกวดจำนวน 17 รุ่น ได้แก่ แพะ-แกะขุนคุณภาพดี , แพะ-แกะลูกผสมทั่วไป , แพะเนื้อลูกผสม พันธุ์บอร์ หรือ คาลาฮารีเรด พร้อมกับการประกวดแพะ-แพ-กะ แฟนซี พร้อมกันนี้ยังมีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาธุรกิจการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออก เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้การเลี้ยงแพะ-แกะ และรู้ทิศทางการตลาดเพื่อการส่งออก รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เนื้อแพะ-แกะไปสู่ผู้บริโภค
อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
ทั้งนี้ การจัดโครงการประกวดแพะ-แกะ ครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนุบสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของการประกวดแพะ-แกะ เพื่อหาสายพันธุ์คุณภาพในเขตภาคอีสาน กระตุ้นให้เกษตรกรได้เกิดการพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นในทุกๆปี ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการในธุรกิจเลี้ยงแพะครบวงจร ตั้งแต่การเพาะเลี้ยง การอนุบาล การขุนแพะเนื้อ แพะนม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง และด้านการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การเลี้ยงแพะช่วยสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ทั้งในระดับฟาร์มครัวเรือน และระดับฟาร์มธุรกิจ พร้อมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *