พลิกโฉม ฟางข้าวและใบอ้อย เพิ่มมูลค่าพืชทางการเกษตร ม.ราชภัฏโคราชบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก


—————————————-
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว) ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกชุมชนสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โครงการย่อยที่ 3 เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารจากเศษเหลือทิ้งจากข้าวสำหรับใช้ในครัวเรือนและเชิงพานิชย์ โดยมี ผศ.ว่าที่ร.ต.พงษ์ศักดิ์ จิตตบุตร สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านหนองโสน ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งดังกล่าวมาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้แก่ จาน ถ้วย กล่องข้าว เป็นต้น เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการเผาทำลายฟางข้าว และใบอ้อย สามารถมารถนำมาเพิ่มมูลค่าพืชทางการเกษตรเพิ่มรายได้กับชุมชนอีกทางด้วย ในการนี้ชาวบ้านและคณะผู้วิจัยได้นำเสนองานวิจัยให้กับคณะตรวจเยี่ยมจากทางท่านนายอำเภอโชคชัย และท่านปลัดอำเภอโชคชัย พร้อมถ่ายทำสกู๊ฟข่าวหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมาตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
6

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *