คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ครั้งที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช


เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันพุธที่ 30  มีนาคม 2565 (แรม 13 ค่ำ เดือน 4 ปีฉลู) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ก้าวสู่ปีที่ 20 (ครั้งที่ 10) ประจำปีการศึกษา 2/2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมสวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีล ฟังธรรม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ด้วยหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ (ตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี) ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ในสถานการณ์โควิดในขณะนี้จึงได้จัดการตักบาตรในรูบแบบออนไลน์ผ่านการไลฟ์สดผ่านหน้าเพจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาณรงค์ ธมฺจารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอิสาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ องค์การบริหารนักศึกษา และบุคลากรของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) และFacebook Live เพจ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช โดยมีนายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นพิธีกรดำเนินรายการ และมีนางสาวกัญญารัตน์ รัตนนารี นักศึกษาสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้ดำเนินการด้านศาสนพิธีกรนำไหว้พระ สวดมนต์ อาราธนาศีล  จากนั้นเป็นนำกล่าวคำถวายสังฆทานโดยอาจารย์สุทธิชาติ ใจชอบสันเทียะ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และในช่วงท้ายมีการถามตอบปัญหาธรรมะในการใช้ชีวิตประจำวันโดยนายศาสตร์ศิลป์ กรีดำรงศักดิ์ นายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความเมตตาจากพระมหาณรงค์ ธมฺจารี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอิสาน เป็นเนื้อนาบุญในการจัดกิจกรรมออนไลน์ในครั้งนี้ สำหรับการตักบาตรวันพุธครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2564 ชมวิดีโอการจัดกิจกรรมดังกล่าว

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )


Related articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *